Free crochet pattern : mittens!!!!

En hier dan zoals beloofd het gratis wantenpatroon!!!

And as promised, hereby the free crochet pattern for the mittens!!!!

Ik haakte met Malabrigo Rasta, wonderlijk garen, ik kocht het hier : bij HouseOfYarn.

I crocheted with Malabrigo Rasta, an incredible yarn, I bought it here : at HouseOfYarn

Met 1 bol van 150 gram kon ik net mijn wanten maken.

I made the complete pair of mittens with only 1 skein of 150 grams. 

Haaknaald 10 mm, en serieus vast haken, zodat de wanten heerlijk dicht zijn voor extra warmte! (misschien moeten jullie dan met een kleinere haak haken, want ik haak van mezelf al vrij vast)

De maat van deze wanten : maat smal-medium. Mijn handafmetingen : 18 cm lang en het breedste punt van mijn hand (zonder duim) : 9 cm.
Als je grotere wanten wil : neem een grotere haaknaald of wat dikker garen of pas het patroon een beetje aan naar je eigen maat. (of wacht op mijn volgend haakpatroon van wanten dat spoedig klaar is, in verschillende maten 🙂 )

I used crochet hook 10 mm, and I crocheted tightly, so the mittens turned out to be very warm! (maybe you should use hook 9 mm, because I always crochet rather tightly)

The size of the pattern is size : small-medium. My hand measures : 18 cm long (7,2 inches) and the widest point of my hand without the thumb : 9 cm (3,6 inches)
If you want the mittens to be bigger : please use a larger crochet hook, or thicker yarn or adapt the pattern a bit to your own size. (or have a little bit of patience : I am working on another crochet pattern for mittens in different sizes)

Stekenproef : 8 vasten x 8,5 rijen = 10 x 10 cm voor de want zelf (dus niet het boordpatroon)

Gauge : body of mitten : 8 sc x 8,5 rows = 10 x 10 cm or 4 inches. 

I use US crochet terms!

Patroon :
Je haakt eerst de ribbelboord van de want, daarna de eigenlijke want!
1. Boord rij 1 : Haak 6 lossen, start in 2e losse, 1 vaste in elke losse : 5 vasten. Haak 1 losse en keer.
2. Boord rij 2 : Begin in de eerste steek!!!! 1 vaste in voorste lus, in de volgende 4 vasten 1 vaste in achterste lus. 1 losse en keer.
3. Boord rij 3-15 : herhaal boord rij 2.
4. Het sluiten van de boord. Leg eerste en laatste rij boord op elkaar zodat je dus een kokertje krijgt en sluit de naad. Ik doe dit door de 2 kanten met halve vasten aan elkaar vaste haken langs de averechte kant uiteraard. Ik kijk ook eerst even of ik een voorkeur heb voor welke kant de goede kant moet worden. (meestal zorg ik ervoor dat de beginkant met het draadje naar boven komt te liggen, verwerkt mooier) Na het sluiten van de boord draad NIET afknippen. Gewoon je werk een kwartdraai draaien. We gaan nu ‘op’ de boord de want vasthaken.
5. Want : vanaf nu haken we in het rond. Ik sluit ook geen rondes, ik haak gewoon door, dus niet sluiten en niet keren! Begin met 1 losse en haak in de elke volgende steek 1 vaste : 1 losse + 14 vasten. Sluit niet, haak dus gewoon door, dwz je haakt verder in de eerst gemaakte vaste, de losse sla je over. Vanaf nu spreek ik ook niet meer over ronde, ik haak gewoon in 1 stuk door, haak gewoon in elke steek 1 vaste tenzij anders gemeld.
6. Want vervolg : haak 15 vasten, vervolgens haak je 5 lossen en sla je 3 vasten over. Vervolgens haak je 13 vasten, nu ben je weer aan de 5 lossen aangekomen : haak 5 vasten in elke bovenste lus van de lossen (niet errond ofzo, de onderkant van de lus hebben we achteraf nog nodig voor de duim!!!)
7. Haak gewoon verder : haak 15 vasten, haak nu 2 vasten samen, haak 92 vasten, haak 2 vasten samen, haak 7 vasten, haak 2 vasten samen,
8. (haak 5 vasten, haak 2 vasten samen) x 4
9. (haak 2 vasten, haak 2 vasten samen) x 4
10. Knip draad af, laat een stukje van ongeveer 20 cm. Gebruik dit stukje om de bovenkant van de want voorzichtig dicht te maken, ik doe dit met een soort van overhandse onzichtbare steekjes, zodat het net lijkt of ik onzichtbaar dichthaak.
11. Duim  : Neem de want voor je. Kijk naar de opening die je hebt en begin aan de onderkant van de opening , hecht draad aan, haak 1 losse en haak 10 vasten rondom de opening. (5 aan de ‘onderkant’ van de opening en 5 aan de onderkant van de lossenopening. Haak ook nu gewoon door zonder toeren te sluiten of te keren. Sla de eerste losse over.
12 Duim : haak 4 vasten, haak 2 vasten samen, haak 7 vasten, haak 2 vasten samen, haak 19 vasten, (haak 2 vasten samen) x 3. Draad afknippen op een 15-tal centimeter en opening mooi dichten.
13. Alle draadjes wegwerken en klaar!!!
14. Maak de tweede want op dezelfde manier.

Pattern : 
First we will crochet the brim and afterwards we will crochet the body of the mitten.
1. Brim row 1 : Chain 6, start in 2nd chain from hook, 1sc in every chain : 5sc. Ch1 and turn.
2. Brim row 2 : start in first stich! 1sc in front loops, in next 4 sc : 1sc in back loops. ch1 and turn.
3. Brim row 3-15 : repeat row 2.
4. Closing the brim. Put first row and last row of brim together and close the seam. I do this by slst. stitches together. I check first to see if I have a ‘preferred right side’, most of the times I make sure the beginning thread will be on the upper inside after closing. When closing is finished, do not cut yarn. Just turn your work 1 quarter and start working ‘on the brim’. We will now start making the body of the mitten.
5. Mitten : from now on we will be working in rounds. Rounds will not be closed, there will be no turning!!!! So just continu crocheting in continuous rounds. Start with ch 1 and 1 sc in very stitch you see : ch 1 + 14sc. Do not close round, just continu, but skip the ch1, I will not speak of ’rounds’, because you just have to continu crocheting. Just make 1sc in every sc, unless I explain to do otherwise.
6. Mitten : 15sc, next chain 5 and skip next 3 sc, next 13sc. (you are now at the ch5 part) Make 1 sc in every upper chain loops (do not use all the chain loops, we will need them afterwards to form the thumbs)
7. Just continu crocheting : 15sc, next 2sc together, next 92sc, next 2sc tog, next 7sc, next 2sc tog.
8. (5sc, 2sctog) x 4
9. (2sc, 2sc tog) x 4
10. Cut yarn, leaving a 7 inch tail.Use this tail to close the upper mitten : I do it very carefully with invisible stitches.
11. Thumb : Take mitten in front of you. We will now work in the opening. Cast yarn on at bottom of opening , ch1 and 1sc in every stitch : 5sc at bottom and 5sc in chain loops. (use the bottom of the chain loops that were left open before). Here as well : do not close round, but just continu crocheting in rounds, skip ch1.
12. Thumb : 4sc, sc2tog, 7sc, sc2tog, 19sc, (sc2tog) x 3. Cut yarn leaving a 6 inch tail. Use tail to close opening carefully. 
13. Weave in all ends.
14. Ready! Make the second mitten like the first one.


Free crochet pattern : mittens!!!!

En hier dan zoals beloofd het gratis wantenpatroon!!!

And as promised, hereby the free crochet pattern for the mittens!!!!

Ik haakte met Malabrigo Rasta, wonderlijk garen, ik kocht het hier : bij HouseOfYarn.

I crocheted with Malabrigo Rasta, an incredible yarn, I bought it here : at HouseOfYarn

Met 1 bol van 150 gram kon ik net mijn wanten maken.

I made the complete pair of mittens with only 1 skein of 150 grams. 

Haaknaald 10 mm, en serieus vast haken, zodat de wanten heerlijk dicht zijn voor extra warmte! (misschien moeten jullie dan met een kleinere haak haken, want ik haak van mezelf al vrij vast)

De maat van deze wanten : maat smal-medium. Mijn handafmetingen : 18 cm lang en het breedste punt van mijn hand (zonder duim) : 9 cm.
Als je grotere wanten wil : neem een grotere haaknaald of wat dikker garen of pas het patroon een beetje aan naar je eigen maat. (of wacht op mijn volgend haakpatroon van wanten dat spoedig klaar is, in verschillende maten 🙂 )

I used crochet hook 10 mm, and I crocheted tightly, so the mittens turned out to be very warm! (maybe you should use hook 9 mm, because I always crochet rather tightly)

The size of the pattern is size : small-medium. My hand measures : 18 cm long (7,2 inches) and the widest point of my hand without the thumb : 9 cm (3,6 inches)
If you want the mittens to be bigger : please use a larger crochet hook, or thicker yarn or adapt the pattern a bit to your own size. (or have a little bit of patience : I am working on another crochet pattern for mittens in different sizes)

Stekenproef : 8 vasten x 8,5 rijen = 10 x 10 cm voor de want zelf (dus niet het boordpatroon)

Gauge : body of mitten : 8 sc x 8,5 rows = 10 x 10 cm or 4 inches. 

I use US crochet terms!

Patroon :
Je haakt eerst de ribbelboord van de want, daarna de eigenlijke want!
1. Boord rij 1 : Haak 6 lossen, start in 2e losse, 1 vaste in elke losse : 5 vasten. Haak 1 losse en keer.
2. Boord rij 2 : Begin in de eerste steek!!!! 1 vaste in voorste lus, in de volgende 4 vasten 1 vaste in achterste lus. 1 losse en keer.
3. Boord rij 3-15 : herhaal boord rij 2.
4. Het sluiten van de boord. Leg eerste en laatste rij boord op elkaar zodat je dus een kokertje krijgt en sluit de naad. Ik doe dit door de 2 kanten met halve vasten aan elkaar vaste haken langs de averechte kant uiteraard. Ik kijk ook eerst even of ik een voorkeur heb voor welke kant de goede kant moet worden. (meestal zorg ik ervoor dat de beginkant met het draadje naar boven komt te liggen, verwerkt mooier) Na het sluiten van de boord draad NIET afknippen. Gewoon je werk een kwartdraai draaien. We gaan nu ‘op’ de boord de want vasthaken.
5. Want : vanaf nu haken we in het rond. Ik sluit ook geen rondes, ik haak gewoon door, dus niet sluiten en niet keren! Begin met 1 losse en haak in de elke volgende steek 1 vaste : 1 losse + 14 vasten. Sluit niet, haak dus gewoon door, dwz je haakt verder in de eerst gemaakte vaste, de losse sla je over. Vanaf nu spreek ik ook niet meer over ronde, ik haak gewoon in 1 stuk door, haak gewoon in elke steek 1 vaste tenzij anders gemeld.
6. Want vervolg : haak 15 vasten, vervolgens haak je 5 lossen en sla je 3 vasten over. Vervolgens haak je 13 vasten, nu ben je weer aan de 5 lossen aangekomen : haak 5 vasten in elke bovenste lus van de lossen (niet errond ofzo, de onderkant van de lus hebben we achteraf nog nodig voor de duim!!!)
7. Haak gewoon verder : haak 15 vasten, haak nu 2 vasten samen, haak 92 vasten, haak 2 vasten samen, haak 7 vasten, haak 2 vasten samen,
8. (haak 5 vasten, haak 2 vasten samen) x 4
9. (haak 2 vasten, haak 2 vasten samen) x 4
10. Knip draad af, laat een stukje van ongeveer 20 cm. Gebruik dit stukje om de bovenkant van de want voorzichtig dicht te maken, ik doe dit met een soort van overhandse onzichtbare steekjes, zodat het net lijkt of ik onzichtbaar dichthaak.
11. Duim  : Neem de want voor je. Kijk naar de opening die je hebt en begin aan de onderkant van de opening , hecht draad aan, haak 1 losse en haak 10 vasten rondom de opening. (5 aan de ‘onderkant’ van de opening en 5 aan de onderkant van de lossenopening. Haak ook nu gewoon door zonder toeren te sluiten of te keren. Sla de eerste losse over.
12 Duim : haak 4 vasten, haak 2 vasten samen, haak 7 vasten, haak 2 vasten samen, haak 19 vasten, (haak 2 vasten samen) x 3. Draad afknippen op een 15-tal centimeter en opening mooi dichten.
13. Alle draadjes wegwerken en klaar!!!
14. Maak de tweede want op dezelfde manier.

Pattern : 
First we will crochet the brim and afterwards we will crochet the body of the mitten.
1. Brim row 1 : Chain 6, start in 2nd chain from hook, 1sc in every chain : 5sc. Ch1 and turn.
2. Brim row 2 : start in first stich! 1sc in front loops, in next 4 sc : 1sc in back loops. ch1 and turn.
3. Brim row 3-15 : repeat row 2.
4. Closing the brim. Put first row and last row of brim together and close the seam. I do this by slst. stitches together. I check first to see if I have a ‘preferred right side’, most of the times I make sure the beginning thread will be on the upper inside after closing. When closing is finished, do not cut yarn. Just turn your work 1 quarter and start working ‘on the brim’. We will now start making the body of the mitten.
5. Mitten : from now on we will be working in rounds. Rounds will not be closed, there will be no turning!!!! So just continu crocheting in continuous rounds. Start with ch 1 and 1 sc in very stitch you see : ch 1 + 14sc. Do not close round, just continu, but skip the ch1, I will not speak of ’rounds’, because you just have to continu crocheting. Just make 1sc in every sc, unless I explain to do otherwise.
6. Mitten : 15sc, next chain 5 and skip next 3 sc, next 13sc. (you are now at the ch5 part) Make 1 sc in every upper chain loops (do not use all the chain loops, we will need them afterwards to form the thumbs)
7. Just continu crocheting : 15sc, next 2sc together, next 92sc, next 2sc tog, next 7sc, next 2sc tog.
8. (5sc, 2sctog) x 4
9. (2sc, 2sc tog) x 4
10. Cut yarn, leaving a 7 inch tail.Use this tail to close the upper mitten : I do it very carefully with invisible stitches.
11. Thumb : Take mitten in front of you. We will now work in the opening. Cast yarn on at bottom of opening , ch1 and 1sc in every stitch : 5sc at bottom and 5sc in chain loops. (use the bottom of the chain loops that were left open before). Here as well : do not close round, but just continu crocheting in rounds, skip ch1.
12. Thumb : 4sc, sc2tog, 7sc, sc2tog, 19sc, (sc2tog) x 3. Cut yarn leaving a 6 inch tail. Use tail to close opening carefully. 
13. Weave in all ends.
14. Ready! Make the second mitten like the first one.


3 reacties op “Free crochet pattern : mittens!!!!

  1. leonieke zegt:

    Hehe, na daaaagen zoeken een begrijpelijk patroon, dankjewel! Heb er net eentje gemaakt (en ook weer uitgehaald want ik ga de boord iets langer maken ) maar dit is echt een fijn en duidelijk patroon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *